OVER ONS

De Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) onderzoekt, online en op locatie, mogelijke mensenhandel, waarvan kinderen of kwetsbare jongeren slachtoffer zijn. Extra focus ligt op seksuele uitbuiting en misbruik. De Stichting helpt particulieren, die (nog) niet naar de politie willen stappen, maar ook (zorg)organisaties, NGO’s en overheidsinstanties. die behoefte hebben aan extra hulp bij research. 

CPRC heeft tevens een educatieprogramma voor het opleiden van forensische ICT/DevOps specialisten in binnen- en buitenland, die zich willen inzetten voor onze strijd. 

CPRC werkt, zowel in Nederland als in het buitenland, nauw samen met partnerorganisaties, die zich bezig houden met preventieprogramma’s, onderzoek, het bevrijden van slachtoffers, opvang, medische en psychische zorg, rehabilitatie, juridische begeleiding, re-integratie en monitoring om revictimisatie te voorkomen. Om kinderen en kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te beschermen strijden wij tevens tegen de onzichtbaarheid en straffeloosheid van individuen die zich schuldig maken aan mensenhandel en misbruik. 

Het beleidsplan van CPRC kunt u hier downloaden.

Onze statuten vindt u hier.

 
 

BESTUUR

Gideon2.jpg

 

Gideon van Aartsen

Chief Executive Officer

Jurist Gideon van Aartsen, voormalig onderzoeksjournalist en tv-documentairemaker voor KRO, Llink, BNN, TROS en AVRO op het gebied van milieu-, mensen- en kinderrechtenschendingen, is gespecialiseerd in de bestrijding van kindersekstoerisme en gedwongen prostitutie met minderjarige slachtoffers (mensenhandel). Gideon was zes-en-half jaar lid van de Raad van Toezicht van Free A Girl.

 

In 2015 zette hij voor Terre des Hommes (met Fier/CKM en ECPAT/Defence for Children) WATCH Nederland op, gericht op de aanpak van ‘loverboys’.

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, zelfs in ontwikkelingslanden, is de verkoop van kinderen en tieners voor seks online geëxplodeerd. Oorzaak: steeds betere internetverbindingen en de massale introductie van smartphones en social media. 

Aanbieders en klanten zijn onzichtbaar en ongrijpbaar geworden, slachtoffers praktisch onvindbaar.

Gideon benaderde cybercrime specialist Bas Eikelenboom om met CPRC online detectie en interventie tools te ontwikkelen tegen seksuele uitbuiting en misbruik van minderjarigen, deze te combineren met onderzoek op locatie in Nederland, en ook beschikbaar te stellen aan buitenlandse onderzoeks- en interventiepartners.  

Bas Eikelenboom.jfif

 

Bas Eikelenboom

Chief Strategy Officer

Bas Eikelenboom is een hightech crime specialist met een nationale en internationale politie-ervaring van ruim 33 jaar.

Hij was bij de politie o.a. projectleider Digitale Opsporing bij het National High Tech Crime Centre (NHTCC), grondlegger van het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) en van het Team High Tech Crime NL van de Nationale Recherche en, tot 2018, Teamleider Data Science/Big Data/Big Information. 

 

Bas is tevens CSO van DutchSec, dat  commerciële opdrachtgevers en overheidsorganisatie bescherming biedt tegen cyber attacks en onderzoek pleegt naar en/of interventies uitvoert in geval van fraude en andere gevallen van cybercrime. DutchSec is een sociale onderneming, die heel bewust kansen biedt aan getalenteerde, hoogbegaafde mensen met autisme.

 

Eikelenboom leerde tijdens zijn politiewerk de duistere wereld van seksuele exploitatie en misbruik van minderjarigen kennen en wil met CPRC kinderen hiertegen beschermen en slachtoffers, die bij het normale politiewerk onzichtbaar blijven, online en op locatie detecteren en helpen bevrijden.  

BESTUUR

Gideon2.jpg

 

Gideon van Aartsen

Chief Executive Officer

Jurist Gideon van Aartsen, voormalig onderzoeksjournalist en tv-documentairemaker voor KRO, Llink, BNN, TROS en AVRO op het gebied van milieu-, mensen- en kinderrechtenschendingen, is gespecialiseerd in de bestrijding van kindersekstoerisme en gedwongen prostitutie met minderjarige slachtoffers (mensenhandel). Gideon was zes-en-half jaar lid van de Raad van Toezicht van Free A Girl.

 

In 2015 zette hij voor Terre des Hommes (met Fier/CKM en ECPAT/Defence for Children) WATCH Nederland op, gericht op de aanpak van ‘loverboys’.

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, zelfs in ontwikkelingslanden, is de verkoop van kinderen en tieners voor seks online geëxplodeerd. Oorzaak: steeds betere internetverbindingen en de massale introductie van smartphones en social media. 

Aanbieders en klanten zijn onzichtbaar en ongrijpbaar geworden, slachtoffers praktisch onvindbaar.

Gideon benaderde cybercrime specialist Bas Eikelenboom om met CPRC online detectie en interventie tools te ontwikkelen tegen seksuele uitbuiting en misbruik van minderjarigen, deze te combineren met onderzoek op locatie in Nederland, en ook beschikbaar te stellen aan buitenlandse onderzoeks- en interventiepartners.  

De Stichting Child Protection Research Centre wordt geadviseerd en gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De leden van de Raad doen dit belangeloos en hebben geen zakelijke relaties met de leden van het bestuur. Zij zijn, vanwege hun jarenlange expertise op terreinen die voor CPRC van groot belang zijn, zeer waardevol voor de Stichting.  

Vice voorzitter

Voorzitter

 

Ryanne van der Eijk

 

CXO bij Ras Al Khaimah Zone Economic (RAKEZ)

Verenigde Arabische Emiraten

Ryanne maakte als Chief Customer Experience officer onderdeel uit van het executive team van KLM en als COO van Dubai airports.

Ze is momenteel CXO van een van de grootste freezones in de VAE. Zij is een inspirerende, kritische, onafhankelijke denker, sterk  op het gebied van transformaties en daagt graag de status quo uit. Door haar commerciële, operationele en internationale ervaring is ze sterk in het bouwen van multidisciplinaire teams.  Ze is strategisch maar door haar pragmatische aanpak zorgt ze er tevens voor dat visie wordt vertaald in strategieën, doelen, acties en concrete resultaten.

 

Ryanne: “In de tijd dat kinderuitbuiting, -mishandeling en -handel toeneemt, mede door de snelle technologisch ontwikkelingen, wil ik graag persoonlijk bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van deze problematiek met de Stichting CPRC, samen met onze partners in binnen- en buitenland.”

 

Jolanda van Boven

 

Directeur Van Boven Juridisch Adviesbureau

Jolanda van Boven is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, gericht op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast geldt zij als expert op het gebied van privacy in keten- en netwerksamenwerking. Dit betreft zowel samenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen. 

Jolanda is medeoprichter van Leertuin Samenwerken aan Zorg &Veiligheid en de Stichting Veilige Haven. 

 

Reden voor haar betrokkenheid bij CPRC is dat de bescherming van mensenrechten alleen maar kan als we integraal en multidisciplinair samenwerken. Dat vereist nieuwe kaders waar we met velen aan moeten werken. Graag wil zij hieraan een bijdrage leveren.

 

Tjipke Bergsma

 

CEO bij War Child Nederland

Tjipke Bergsma is een bevlogen, innemende en inspirerende topmanager en bestuurder, met een enorme ervaring in binnen- en buiteland, zowel commercieel als op het gebied van kinderrechtenbescherming en fondsenwerving.

In het verleden was hij o.a. senior vicepresident personeelszaken en organisatieontwikkeling bij Transavia, directeur internationale programma’s bij War Child, directeur bij Plan Nederland en deputy CEO bij Plan International. Ook woonde en werkte Tjipke in o.a. Senegal, Ecuador, Denemarken en Panama. Vanuit dat laatste land regisseerde hij als supervisor Plan programma’s in 12 Latijns-Amerikaanse staten.

 

Tjipke is verder gespecialiseerd in marketing management, new business development en change management. Hij geniet een breed internationaal netwerk, is een out of the box denker, strategisch en resultaatgericht. 

 

Hans Hameetman

 

Accountant bij 216 Accountants

Hans Hameetman werkte bijna dertig jaar als accountant bij KPMG MKB BV en bij KPMG International Business Support.

Hij adviseerde MKB-ondernemingen, DGA’s en familiebedrijven inzake belastingaangiften, bedrijfsopvolging en financiering en hielp buitenlandse bedrijven, die zich nieuw in de omgeving van Rotterdam hadden gevestigd bij het opstarten, de belastingregistratie en financiële administratie. 

 

Per 1 april 2015 is KPMG MKB BV overgenomen en zijn de activiteiten voortgezet onder de naam 216 Accountants.

Raad van Toezicht

De Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) is een initiatief van kinderrechtenjurist Gideon van Aartsen en high tech crime specialist Bas Eikelenboom. Beiden wijdden zich jarenlang aan de strijd tegen (seksuele) uitbuiting van minderjarigen en besloten in 2019 de handen ineen te slaan en CPRC op te zetten.

 

Met financiële ondersteuning van Free a Girl kon de Stichting  op 12 maart 2020 officieel worden opgericht.