Privacy- en cookiesverklaring CPRC

Inleiding
Stichting Child Protection Research Centre, hierna te noemen CPRC, verwerkt privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze gegevens betreffen personen die onderwerp zijn van ons onderzoek, zie onze doelstellingen, maar ook van donateurs, vrijwilligers, actievoerders, werknemers, leveranciers en andere relaties. Regelmatig delen wij deze gegevens met andere organisaties of bedrijven, indien noodzakelijk voor het effecturen van onze doelstellingen, maar ook  om onze donateurs en belanghebbenden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

CPRC strijdt tegen (seksuele) uitbuiting en misbruik van minderjarigen en kwetsbare jongeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

CPRC is gevestigd aan de Paradijsboulevard 28 , 3541CX Utrecht. Heb je vragen over ons privacy- of cookiesbeleid dan kun je contact met ons opnemen via info@cprc-foundation.com of 0651619808 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).

CPRC hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met en verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. Daarbij conformeren wij ons aan de eisen van de:

De verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring, is toegestaan op basis van deze wetten omdat we een overeenkomst met jou hebben en/of toestemming van jouw kant hebben, of een gerechtvaardigd belang (voor de beschreven doeleinden/doelstellingen) hebben om deze verwerking uit te voeren, of omdat het vereist is door de wet. We sturen je alleen marketingcommunicatiemiddelen met jouw toestemming, en je kunt er altijd voor kiezen om deze stop te zetten (‘opt-out’).

Verder zal CPRC:

 • Altijd vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;

 • Verzameling van persoonsgegevens beperken tot persoonsgegevens, nodig voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;

 • Tijdens jouw bezoek aan de CPRC website jouw uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin jouw toestemming vereist is;

 • Jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij nodig om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • Er bij deling van jouw persoonsgegevens voor zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • Jouw recht respecteren om jouw door jou verstrekte persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen.


Wijzigingen cookie- en privacyverklaring
CPRC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie- en privacyverklaring. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
CPRC verwerkt persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor het effectueren van onze doelstellingen of doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.  

Afhankelijk van door ons verricht onderzoek of de diensten en functionaliteiten die je van ons gebruikt, of op andere wijze met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam

 • voorletters

 • tussenvoegsel

 • achternaam

 • geslacht

 • geboortedatum

 • postcode

 • huisnummer

 • huisnummertoevoeging

 • straat

 • woonplaats

 • provincie

 • land

 • telefoonnummer

 • mobiel

 • e-mailadres

 • IP-adres

 • opt-in/opt-out (e-mail, nieuwsbrief, telefoon)

 • IBAN

 • donatiebedrag

 • donatiefrequentie

 • begindatum machtiging

 • einddatum machtiging

 • opzegreden

 • herkomstsegment

 • doelsegment

 • IP-adres

 • klikgedrag

 • laatst geopend

 • bounce

 • segmentatie

 • klachtinformatie

 • ontvangen correspondentie

 • foto’s of filmpjes waarop je al dan niet herkenbaar in beeld bent

 • jouw social media activiteiten en ID’s


Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Betaalgegevens
Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft, verwerken wij jouw IBAN om de donatie(s) in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een eenmalige gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgende gift kunnen herkennen als een gift van jou. Doneer je via iDeal of PayPal, dan verloopt dit via Buckaroo. Buckaroo is een financiële dienstverlener die het beveiligde contact tussen onze website en jouw bank verzorgt. Als de betaling geslaagd is, word je weer terug gerouteerd naar de CPRC website en handelt Buckaroo de transactie met CPRC verder af.

Jongeren
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij onterecht en/of zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze info@cprc-foundation.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verkrijgt CPRC persoonsgegevens?
CPRC kan persoonsgegevens van jou verzamelen gedurende onderzoek binnen onze doelstellingen. Deze gegevens kunnen door ons worden gedeeld met andere organisaties of instellingen, die (seksuele) uitbuiting en/of misbruik van minderjarigen en kwetsbare jongeren bestrijden alsmede de straffeloosheid van de daders. 

Wissen gegevens civiel onderzoek binnen CPRC doelstellingen:

Elke vijf jaar worden dossiers waarbinnen geen mutaties meer hebben plaatsgevonden gewist, tenzij er met het oog op onze doelstellingen een gerechtvaardigd belang bestaat een bepaald dossier niet te wissen. CPRC geeft personen, die subject c.q. person of interest (P.O.I) zijn met betrekking tot het (seksueel) exploiteren of (seksueel) misbruik van minderjarigen en wier gegevens zijn opgeslagen geen toegang tot de dossiers of informatie over hun aanwezigheid in de dossiers, tenzij er een gegronde reden bestaat dat wel te doen. Zo waarschuwen wij prostitutieklanten, vermoedelijk op zoek naar seks met minderjarigen, soms met opzet dat hun naam in ons dossier voorkomt. Dit om hen af te schrikken en in de toekomst weg te houden bij het online aanbod van loverboys en andere lieden, die minderjarigen tot prostitutie dwingen.  

CPRC kan persoonsgegevens van jou verzamelen wanneer je direct met ons contact opneemt.
Bijvoorbeeld wanneer je ons direct benadert over onze activiteiten, je registreert als donateur of vrijwilliger, een donatie doet, ons informatie stuurt of via social media direct contact met ons legt. Maar ook wanneer je vermoedelijke (seksuele) uitbuiting en/of misbruik van minderjarigen of kwetsbare jongeren wilt melden. Wij onderzoeken alle gegevens die met jouw melding mee komen om jouw melding te verifiëren, ook als je anoniem meldt. Bij anonieme meldingen waarborgen wij wel dat jouw bij ons bekende persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld. Ook als jouw persoonsgegevens van derden met ons deelt met het verzoek deze gegevens niet met derden te delen, dan waarborgen wij dat. 

CPRC kan ook persoonsgegevens verzamelen wanneer je informatie deelt via een derde partij waarmee wij samenwerken.
Bijvoorbeeld wanneer je via een leverancier je aanmeldt als donateur voor CPRC. Of wanneer je een melding doet van uitbuiting of misbruik bij een derde partij, die met ons samenwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens opslaan en verwerken op de wijze, die jij met die derde partij bent overeengekomen.

CPRC kan informatie over jou aanvullen via publieke kanalen.
Om te zorgen dat onze communicatie naar jou relevant en op maat is, kunnen we informatie verzamelen van publieke bronnen.

CPRC kan informatie verzamelen uit geaggregeerde of anonieme informatie.
We kunnen informatie verzamelen over de diensten die je mogelijk gebruikt en hoe je deze gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt of een YouTube filmpje bekijkt of wanneer jouw online activiteiten ons reden geven tot onderzoek binnen onze doelstellingen.

Waarom verwerkt CPRC jouw persoonsgegevens ook buiten het onderzoek naar uitbuiting en misbruik?
Wij verwerken bovengenoemde persoonsgegevens, indien niet noodzakelijkerwijs verzameld voor het civiel onderzoek binnen de CPRC doelstellingen, voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij afneemt en/of gebruikt), waaronder:

 • Om jou te informeren over onze projecten, acties of diensten waarom je verzocht hebt of waarvan wij vermoeden dat deze voor jou interessant zijn.

 • Om jou te informeren over ons werk en onze activiteiten. 

 • Om jouw donaties te verwerken en beheren.

 • Om fondsen te werven in overeenstemming met onze interne regels en procedures, en in lijn met de CBF normen.

 • Om het aanmaken en beheren van een actiepagina mogelijk te maken, inclusief de sponsoring die via die pagina loopt.

 • Om te registreren wie er getekend heeft voor een petitie.

 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.

 • Om jou uit te nodigen mee te doen met vrijwillige vragenlijsten of onderzoek.

 • Om je te benaderen als contactpersoon voor een organisatie.

 • Om de persoonlijke informatie die we van je verzamelen te analyseren en samen met publiek beschikbare informatie gebruiken om je interesses, voorkeuren en donatiemogelijkheden beter te leren kennen, zodat we je beter kunnen contacten en geen onwenselijke communicatie sturen.

 • Om berichten die aan jou getoond worden op social media, onze website en email aan te laten sluiten op jouw interesses, voorkeuren en andere kenmerken.

 • Om je sollicitatie te verwerken.

 • Om de inhoud en werking van onze website te analyseren en te verbeteren (geanonimiseerd).

 • Om te voldoen aan onze wettelijke plichten (bijv. t.a.v. de belastingen, of in geval van calamiteiten t.b.v. politie en justitie).

Met name m.b.t. marketingdoeleinden kan CPRC jou benaderen via e-mail of SMS als je er in hebt toegestemd op deze wijze te worden benaderd. CPRC kan jou ook servicemeldingen via e-mail sturen.

Als je CPRC van je postadres of telefoonnummer hebt voorzien, kunnen we je informatie sturen over ons werk of andere communicatiemiddelen zoals hierboven beschreven. Dit kan via directe post, via SMS of via de telefoon, tenzij je hebt aangegeven dat je niet op deze wijze wilt worden benaderd.

Te allen tijde kan je CPRC verzoeken dit soort marketingactiviteiten stop te zetten. Benader hiervoor info@cprc-foundation.com

Ontvangers van de persoonsgegevens
Belangrijkste ontvanger van de persoonsgegevens is CPRC. Ook zijn er derde partijen, die deze gegevens kunnen verwerken. Denk  aan hostingpartijen, communicatiepartijen, financiële dienstverleners en partijen die voor CPRC donateurs werven/benaderen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn.

Hoe combineren en analyseren we de informatie die we over jou verzamelen?
CPRC maakt gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via de social media platforms van o.a. Facebook en Instagram. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij kunnen hiervoor emailadressen matchen met aanwezige profielen op social media platforms.
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties op deze wijze worden getoond dan kun je je bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende (en vergelijkbare) pagina’s:

Let op: het kan zijn dat je daarna nog steeds berichten van CPRC te zien krijgt, wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze berichten op richten.

Geautomatiseerde verwerkingen

CPRC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van CPRC) tussen zit.

Veilige omgang met persoonsgegevens
CPRC draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen, die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, nieuwsbriefabonnees en donateurs worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De CPRC website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, het SSL certificaat (herkenbaar aan https:// als begin van al onze webpagina’s en het slotje voor de url). De persoonsgegevens die je uitwisselt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar worden onderschept door anderen. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met info@cprc-foundation.com  

Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens, die geen deel uitmaken van ons civiel onderzoek naar uitbuiting en/of misbruik?
CPRC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor CPRC de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van deze persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden alleen aan een derde partij verstrekt, als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. De benodigde data worden altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. Met uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel worden gebruikt en daarna worden vernietigd. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

CPRC verstrekt nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee CPRC geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

Waar slaan we persoonsgegevens op?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties en geïsoleerde servers. Om je privacy te waarborgen, zijn aan het gebruik van deze applicaties en servers strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EER worden opgeslagen, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen. Voor het doorgeven naar andere landen en partijen werken we met speciale contracten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen met info@cprc-foundation.com


Informatie en inzage: Uiteraard kun je, buiten persoonsgegevens binnen ons civiel onderzoek naar uitbuiting en/of misbruik, inzien welke persoonsgegevens CPRC van jou (heeft) verwerkt. Indien gewenst geeft CPRC je hieromtrent dan ook graag tekst en uitleg.

Rectificatie: Heb je het idee dat we (op) onjuiste (wijze) gegevens van jou hebben verzameld? Laat het ons dan weten via info@cprc-foundation.com, dan herstellen wij dat.

Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die CPRC van jou heeft, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een recht onder de AVG om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Verder kan je ook te allen tijde jouw toestemming intrekken voor bijv. het ontvangen van e-mails, of andere verwerkingen.
Ook kan je aangeven dat je geen marketinginformatie meer wenst te ontvangen. Deze en andere voorkeuren kan je aan ons doorgeven via info@cprc-foundation.com 


Als je hebt aangegeven dat je niet meer voor marketingdoeleinden wenst te worden benaderd, dan zullen we deze details bewaren op een afmeldlijst om ervoor te zorgen dat we je verder niet (meer) benaderen voor marketingdoeleinden. We kunnen je dan voor administratieve doeleinden nog wel steeds benaderen.

Je kunt info@cprc-foundation.com een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of tot intrekking van je toestemming of om een bezwaar in te dienen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kan hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID app’ gebruiken.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht AP

CPRC wijst je tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als je denkt dat CPRC niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving.

SMS
Voor een sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend.
Afmelden voor de sms-acties kan door CPRCSTOP naar 3009 te sms’en of een e-mail te sturen naar info@cprc-foundation.com


Sollicitanten en (ex-)medewerkers
Als je solliciteert bij CPRC wordt alleen de informatie die je verstrekt gebruikt bij de beoordeling van je sollicitatie. Gedurende de sollicitatieprocedure wordt ook informatie verzameld om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie. Mochten we referenties willen opvragen, of een externe partij een achtergrond check willen laten uitvoeren, dan zullen we hier vooraf toestemming voor vragen.

Als we rekruteren voor een andere partij, of voor een aanstelling in een ander land, dan zullen jouw persoonsgegevens naar die andere partij of dat andere land worden verstuurd. Het kan zijn dat het niveau van gegevensbescherming in dat andere land van minder hoog niveau is dan in de Europese Economische Ruimte.

Word je niet aangenomen na afloop van de sollicitatieprocedure, dan worden jouw persoonsgegevens binnen 4 weken vernietigd. Het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens/cv nog in portefeuille willen houden. In dat geval zullen we je hiervoor toestemming vragen en jouw gegevens nog maximaal 1 jaar bewaren.

Bij indiensttreding wordt een personeelsdossier van jouw dienstverband samengesteld. Deze informatie wordt veilig bewaard, alleen gebruikt voor zaken die direct met jouw dienstverband te maken hebben en is alleen toegankelijk voor degenen, die direct met jou als werknemer te maken hebben.
Treed je bij ons uit dienst, dan blijft jouw personeelsdossier bewaard totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.
 

Cookie-verklaring CPRC

De CPRC website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en het verkeer op de site te analyseren. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen content en advertenties aanpassen op basis van jouw internetgedrag en -profiel. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Bepaal zelf welke cookies jij goedkeurt. Deze instellingen kun je altijd aanpassen via onderstaande link. Weet wel dat door het uitschakelen van cookies sommige onderdelen van de website niet langer optimaal functioneren.

CPRC gebruikt de volgende cookies op de website:

 • Essentiële cookies - Deze cookies zorgen ervoor dat de CPRC website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem websitestatistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kun jij ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. Je kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door jouw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in onze privacy verklaring.

 • Voorkeurscookies - Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren.

 • Analytische cookies - Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om CPRC te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies CPRC haar website aan te passen en zo jouw gebruikservaring te verbeteren.

 • Advertentiecookies - Met deze cookies kan jouw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Naam
Aanbieder
Doel
Bewaartermijn
Type
wixLanguage
.cprc-foundation.com
Used on multilingual websites to save user language preference
12 months
Functional
Fedops.logger.sessionld
.cprc-foundation.com
Used for stability/effectiveness measurements
12 months
Essential
_wix_browser_sess
.cprc-foundation.com
Used for system monitoring/debugging
Session
Essential
_wixCIDX
.cprc-foundation.com
Used for system monitoring/debugging
3 months
Essential
Consent-policy
.cprc-foundation.com
Used for cookie banner parameters
12 months
Essential
svSession
nl.cprc-foundation.com
Used in connection with user login
Session
Essential
ssr-caching
nl.cprc-foundation.com
Used to indicate the system from which the site was renered
1 minute
Essential
hs
nl.cprc-foundation.com
Used for security and ant-fraud reasons
Session
Essential
bSession
nl.cprc-foundation.com
Used for system effectiveness measurement
30 minutes
Essential
XSRF-TOKEN
nl.cprc-foundation.com
Used for security and ant-fraud reasons
Session
Essential
TS01e85bed
nl.cprc-foundation.com
Used for security and ant-fraud reasons
Session
Essential
TS01914b0c
nl.cprc-foundation.com
Used for security and ant-fraud reasons
Session
Essential
TS015bfd9d
nl.cprc-foundation.com
Used for security and ant-fraud reasons
Session
Essential
TS0128b4f8
.cprc-foundation.com
Used for security and ant-fraud reasons
Session
Essential