ONS ONDERZOEK

CPRC is een kinderrechten-NGO, gespecialiseerd in burgeronderzoek

CPRC onderzoekt, online en op locatie, signalen van:

 • Seksuele uitbuiting en misbruik 

 • Criminele en financiële uitbuiting 

 • Kinderpornografie en de productie en distributie daarvan

 • Kindersekstoerisme en misbruik in opvangcentra, scholen en weeshuizen.  

Internationaal werken wij nauw samen met collega kinderrechten- en “child rescue”-NGO’s, privédetectives en internationale en nationale opsporingsinstanties met als doel kinderen te beschermen, slachtoffers te bevrijden en straffeloosheid van daders te bestrijden. 

Ons onderzoek is te verdelen in:

 • Proactieve research & interventie

  • Ontdekken identiteit en locatie slachtoffers.

  • Mensenhandelaren en kinderuitbuiters ontmaskeren en stoppen.

  • Klanten, die ingaan op gedwongen prostitutieaanbod met minderjarige slachtoffers, beroven van hun anonimiteit, afschrikken en stoppen.

  • Groomers, kindersekstoeristen, producenten van kinderporno en hun klanten ontmaskeren en stoppen.

  • Bedrijven, personen, websites en fora, die (online) diensten aanbieden aan kinderuitbuiters en -misbruikers ontmaskeren en stoppen. 

Bij onze proactieve research en interventie maken wij gebruik van (online) tools voor systematische identificatie, (big data) analyse, web crawlers, honeytraps en artificial intelligence. 

 • Reactieve research & interventie

  • Wij onderzoeken verontrustende meldingen inzake (dreigende) seksuele of criminele uitbuiting en/of misbruik van kinderen en kwetsbare jongeren, afkomstig van:

   • Particulieren (slachtoffers, hun familieleden, andere getuigen).

   • Gespecialiseerde organisaties.

   • Bezorgde professionals, zoals voogdij-, opvang- en gezondheidsinstellingen of hun medewerkers, jeugdwerkers, sociaal werkers, hotelpersoneel, taxichauffeurs et cetera.

 

Voor zowel ons proactieve als reactieve onderzoeksprogramma maakt CPRC gebruik van speciaal ontwikkelde tools en technieken voor het ontdekken en bestrijden van (seksuele) uitbuiting en misbruik van kinderen en kwetsbare jongeren.

 

Onder reactieve research valt ook het uitlezen van telefoons en computers, ons ter beschikking gesteld door bijvoorbeeld verontruste ouders. 

CPRC werkt met een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van NGO-partners, zorg- en opvanginstellingen, juristen en andere professionals. Via hen voorzien wij kinderen, die via ons zijn bevrijd of geholpen, van: opvang, medische en psychologische zorg, rehabilitatie, juridische begeleiding en een verantwoorde, veilige re-integratie zonder gevaar van revictimisatie. 

Meld nu dreigende of daadwerkelijke (seksuele) uitbuiting en/of misbruik van kinderen of kwetsbare jongeren! Wij helpen iedereen en garanderen anonimiteit indien gewenst.